TÜRKİYE  SANAL  EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ                          Afyon Kocatepe Üniversitesi [Hazırlayan: Mustafa Ergün]
[Yazar ve Konuya Göre Arama][Fulltext ve İçindekiler Listesi][İngilizce Eğitim Siteleri][Türkçe Eğitim Siteleri]

Eğitim-Devlet-Toplum

Güven Yücesan
2, 1991

Eğitimin, bir ülkenin amaçları ve izlediği stratejik yol ile çok yakından alakası vardır. Tayin edilen stratejik amaçlar çerçevesinde eğitim politikası ülke çapında şekillenecektir. Bu yüzden eğitim konusuna girmeden önce, TR'in uzun vadeli stratejik amaçlarının yakın tarihimizde nasıl bir değişim gösterdiği ve uygulamadakı tutarlılığın nasıl bir seyir takıp ettiğini kısaca incelemekte fayda var sanırım.
(...)

Eğitim sistemi de yaşanan gerçeklerden payını almış ve ikinci planda tutulmuştur. Eğitim kurumları uzun seneler ihmal edilmiş, öğrencilerin ve öğretici durumunda olanların dertlerini anlatabilecekleri yeni mekanizmalar ihdas edilmediği gibi var olanlar da yozlaşmıştır. Devlet ile eğitim sistemi ve eğitim sistemi ile öğrenciler arasındakı doldurulmayan boşluk hesapta olmayan unsurlara teslim edilmiştir. Sonuç olarak eğitim sistemi toplumun dertlerine çare üretmek yerine problemin bir parçası olup çıkmıştır.

Diğer birçok kurum gibi eğitim kurumunun da sağlığına kavuşabilmesi için tıkanıklığa uğramış kanalların açılması ve egzersiz yapılması gerekmektedir. Nasıl ki hasta olan bir vucudun en büyük doktoru vücudun kendisi ve vücudu oluşturan en küçük yapı taşlarıdır; bir toplumun sağlığına en büyük katkıyı yapacak organ da toplumu oluşturan bireylerin ortaklaşa gösterecekleri katkılardır. Nasıl ki vücudun en değerli organı olan beyin tek başına en basit bir hastalık karşısında çaresiz kalmaktadır; devlet kurumu da birçok toplumsal problemin halli için yeterli degildir. Aslına bakılırsa devlet topluma hizmet için vardır. Toplum devlete hizmet için yoktur. Nasıl ki bir vücudun çalışmasında organlar arasındaki ahengin önemi büyüktür; bir toplum hayatında da toplumu oluşturan değişik organlar arasındaki ahenk önemlidir. Devlet organları arasındaki ahenk ihmal edilerek bu toplumun en iyi bir şekilde çalışmasını beklemek sadece bir hayaldir.
 Tamamı