TÜRKİYE  SANAL  EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ                          Afyon Kocatepe Üniversitesi [Hazırlayan: Mustafa Ergün]
[Yazar ve Konuya Göre Arama][Fulltext ve İçindekiler Listesi][İngilizce Eğitim Siteleri][Türkçe Eğitim Siteleri]

Meslek liseleri para basıyor

Bekir Türkmenoğlu
. 6.4.1999.

Mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu Milli Eğitim Bakanlığı çok iyi biliyor. Böyle olmasa, 16.Milli Eğitim Şurası'nın konusu tümüyle mesleki eğitime tahsis edilmezdi. Ama Bakanlık, bu okullara ve bu okullarda öğrenim gören öğrencilere nasıl davranacağını tam olarak bilemiyor. Veya nasıl iyilik yapacağını bilemiyor. YÖK meslek liselerini bitiren gençlere alan sınırlaması getiriyor, Bakanlık bunu iyi bir uygulama gibi kabul edip ses çıkarmıyor. Oysa meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler, her tür ve kademedeki fakülte ve yüksek okullarda okumak istiyor.

Şimdi elimde meslek liseleriyle ilgili bir istatistik var. İstatistiğe göre, meslek liseleri son iki yıl içinde devletimize tamı tamına 7 trilyon 300 milyar lira para kazandırmışlar. Bir yandan meslek öğrenen gençler, bir yandan da meslek öğreneyim derken yaptıkları çalışmalarla üretim görevi yerine getirmişler.

1997 yılında 43 bin meslek lisesi öğrencisi 2 trilyon 400 milyar lira, 1998 yılında ise 46 bin öğrenci okullarına 4 trilyon 900 milyar lira para kazandırmışlar. Toplam 7 trilyon 300 milyar lira, döner sermaye geliri olarak devlet bütçesine akmış.

Meslek liselerinde okuyan gençler sadece devlete para kazandırmakla da kalmamışlar. Kendileri de yaptıkları üretimden az da olsa pay almışlar. 1997'de 43 bin öğrenciye 244 milyar, 1998'de ise 46 bin öğrenciye 550 milyar lira öğrenci hakkı ödenmiş. Yani mesleki eğitim öğrencileri ailelerine de yük olmamışlar. Böylesi bir eğitim modeli dostlar başına.
 Asıl kaynak