TÜRKİYE  SANAL  EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ                          Afyon Kocatepe Üniversitesi [Hazırlayan: Mustafa Ergün]
[Yazar ve Konuya Göre Arama][Fulltext ve İçindekiler Listesi][İngilizce Eğitim Siteleri][Türkçe Eğitim Siteleri]

Bilim neye hizmet etmeli?

Dr. Hasan Coşkun
  Bilim Teknik Dergisi. 23 Ekim 1999. s.15

YÖK'ün Eğitim Fakültelerindeki çalışmalara ilişkin değerlendirmesi, Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması gerekçelerinden açıkça anlaşılmaktadır. Bu kurumun gerekçelerinden eğitim biliminin sadece eğitimciler için bir iletişim aracı olmadığı görüşü belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. (T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, Ankara, Mart 1998, s. 4)

Yükseköğretim Kurulunun tespiti kanımca doğrudur ve eğitim bilimcilerinin uygulamalı eğitim bilimine yeterince önem vermediklerini bizzat yaşayanlardan birisi de benim. Eğitim bilimcileri, özellikle son yirmi yıl içinde uygulamaya dayalı yeterince hizmet vermiş ve buradan sağlanacak dönüt ile bir eğitim bilimleri kuramı geliştirmiş olsalardı, Türkiye'de bugün eğitim en pahalı, en sorunlu ve en kargaşalı alan olmazdı. Kuram, öğeleri arasında uyum sağlanmış ve kendisini sürekli yenilemesi gereken bir sistemdir. Kuram ve uygulama arasında yapılan sıkı işbirliği sonucunda geliştirilen bir sistem yenileşme süreçlerinde çöküntüye sebep olmaz. Özellikle 90'lı yıllarda sık sık gündeme gelen sistem çöküntüsünün temelinde, eğitim biliminin uygulama boyutunun yeterince geliştirilmemiş olması yatmaktadır.

 Tam Metin