Prof. Dr. Mustafa ERGÜN
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

GELİŞİM VE ÖĞRENME

Ders slaytları ve ek okuma parçalarına aşağıdaki linklerle ulaşılabilir.

 2006-2007 Dönem Ödevi

 Ödev notları

Ek Ödev: Hayvan Zihni. Hayvanlarda Akıl Yürütme ve Problem Çözme Becerisi Üzerine (James L. Gould - Carol Grant Gould). TUBİTAK yay. Özet
Ders Konularıyla İlgili Slaytlar

 Doğum Öncesi Gelişim
 Doğumdan Yürümeye Bedensel Gelişim
 Okul Öncesi Çeşitli Gelişim Alanları
 Orta Çocukluk Yaşlarında Sosyal ve Duygusal Gelişim
 Duyuların Gelişimi
Algılama - I
Algılama - II
 Bilişsel Gelişim ve Dil Gelişimi
 Kişilik Gelişimi ve Ahlaki Gelişim
 Öğrenme ve Zeka
 Öğrenme Teorileri ve Klasik Şartlanma
Edimsel Koşullanma ve Skinner
Edimsel Koşullanmanın eğitime uygulanması
Araçsal koşullanma ve Thorndike
Gözlem yoluyla öğrenme (Sosyal öğrenme)
Bilişsel öğrenme Teorileri
Buluş Yoluyla öğrenme - Yapısalcı (oluşturmacı) öğrenme
Gagne ve Ausubel'in öğrenme teorileri

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eğitim Psikolojisi - Gelişim ve Öğrenme İle İlgili Bağlantılar
 Ergün, Mustafa. Oyun ve Oyuncak Üzerine
Ergün, Mustafa. Duyum ve algılama üzerine

 Çıkrıkçı, Nükhet Demirtaşlı. Zeka Konusundaki Ortak Bilimsel Sonuçlar
 Mustafa Ergün - Levent Çelik. Zekâ Testlerinde son gelişmeler ve Evde Zekâ Testi uygulamaları
 Kişilik ve Öğrenme Kaynakları
 Daniel, M.H. Zekâ Konusundaki Son Gelişmeler: Zekânın Ölçülmesi
 Artan, İsmihan. Kişilik gelişimi
 A.Rıza Erdem. Öğrenmede etkili yollar: Öğrenme stratejileri ve öğretimi
 Öğrenme Bozuklukları
 Etkin Öğrenme
 Hiperaktiflik
 Freud, Psikanaliz ve Eğitim


 Öğrenmede Motivasyon ve Dikkatin Önemi (Serdar Ögel)
 Motivasyon ve Dikkatin Öğrenme Üzerindeki Etkisi (Abdullak Keskin)
 Öğrenmede Motivasyon ve Dikkatin Önemi (Oğuzhan Aydemir)
 Motivasyon hakkında yardımcı notlar
 Dikkat hakkında yardımcı notlar

Bu sayfanın hazırlanması devam etmektedir.