Prof.Dr. Mustafa ERGÜN
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Final notları
2009-2010 ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

1. Hafta
Eğitimin temel kavramları: eğitim, öğretim, terbiye, maarif, pedagoji, formal-informal eğitim, örgün-yaygın eğitim
Eğitimin gücü ve sınırları: Kalıtım ve çevre, iyimserler ve kötümserler, sosyal antropoloji ve sosyal Darvinizm
Eğitime muhtaç ve eğitilebilir bir varlık olarak insan

Eğitim Bilimine Giriş I
2. Hafta
Eğitimin tarihi gelişimi. Kurum olarak eğitim: öğretmen, öğrenci, okul, sınıf, program, sınav, diploma, eğitim seviyeleri?
Düşünce olarak eğitim: Sofistler, dini düşünürler, aydınlanmacılar...

Eğitim Bilimine Giriş II
3. Hafta
Eğitimin sosyal temelleri
Eğitimin psikolojik temelleri
Eğitimin felsefi temelleri
Eğitimin ekonomik temelleri
Eğitimin siyasi temelleri
Eğitimin teknolojik temelleri

4. Hafta
Eğitimin temel unsurları
Öğretmen
Öğrenci
Okul
Aile ve sosyal çevre?

5. Hafta
Eğitimin işlevleri (toplumsal, psikolojik, ekonomik, siyasi vs)

6. Hafta
Eğitim Bilimleri
Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Felsefesi, Eğitim Tarihi7. Hafta
Arasınav

8. Hafta
Eğitim Bilimleri
Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Eğitimde Program geliştirme, Eğitim Teknolojisi, Eğitim Yönetimi ve Teftişi, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

9. Hafta
Eğitimdeki Çağdaş gelişmeler
(Hayat boyu eğitim, öğrenci merkezli eğitim, bireyselleştirilmiş eğitim, kaynaştırma eğitimi, eğitim-meslek ilişkileri, teknoloji destekli eğitim vs.)

10. Hafta
Türk Eğitim Sistemi (genel)

11. Hafta
Türk Eğitim Sistemi (özel ? ilköğretim veya okul öncesi)

12. Hafta
Türkiye'de öğretmen yetiştirmenin tarihi gelişimi

13. Hafta
Türkiye'de öğretmen yetiştirmenin güncel sorunları

 1- Öğrenme ve öğretme kavramları

Ekler
Kaynaklar